Jak włączyć przekierowanie http na https Print

  • https
  • 0

Jeśli posiadamy zainstalowany certyfikat SSL to warto wymusić przekierowanie na bezpieczne połączenie po https.

Możemy to zrobić na dwa sposoby.

Sposób 1. Należy zalogować się do cPanelu, a następnie w sekcji "Domeny" klikamy w ikonę "Domeny". Następnie w kolumnie Force HTTPS Redirect Klikamy w przełącznik zmieniając jego stan z "Wyłącz" na "Włącz".  Po odczekaniu kilkunastu sekund mamy automatycznie włączone przekierowanie na https. 

Sposób 2. Możemy wyedytować plik .htaccess - jest to plik ukryty z kropką na początku, także proszę pamiętać o zaznaczeniu upcji pokazywania ukrytych plików w Managerze Plików cPanela jak również w swoim programie FTP. Do pliku .htaccess należy dodać następujące linijki kodu mod_rewrite:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]


Czy wpis okazał się pomocny?

« Wróć